Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân phát động thi đua đột kích

HQ Online -

Ngày 5-6, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động thi đua đột kích, lập thành tích kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị (5-7-1989-5-7-2019) với chủ đề “30 ngày đêm phát huy truyền thống, kiên cường dũng cảm -  Vượt mọi khó khăn - Đoàn kết kỷ luật - Giữ vững chủ quyền”.

Nội dung phát động gồm 4 nhất: Tinh thần, trách nhiệm, kiên cường, đoàn kết nhất; sẵn sàng chiến đấu cao, duy trì nền nếp chính qui, chấp hành nghiêm kỷ luật, cảnh giác nhất; khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.

Trạm DK1/17 phát động thi đua

Tin, ảnh: Nhất Châu, Ngọc Bích

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn