Tiểu đoàn 151, Vùng 1: Tham gia bảo đảm hậu cần cho bộ phận phục vụ, người dân cách ly tập trung

HQ Online -

Ngày 30-3, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 525, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân tham gia bảo đảm hậu cần cho hơn 70 người thuộc bộ phận phục vụ người dân từ vùng dịch về cách ly tập trung tại “Khu dự án trồng rừng" xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.  

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 525, Tiểu đoàn 151 chuẩn bị bữa trưa cho bộ phận phục vụ cách ly tập trung

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 525, Tiểu đoàn 151 (đóng quân trên địa bàn huyện Nghi Xuân) đảm bảo cho bộ phận phục vụ và người dân cách ly tập trung mỗi người 3 bữa/ngày theo đúng tiêu chuẩn, định lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khâu, các bước theo quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Do khó khăn về nhân lực, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghi Xuân đã đề nghị Vùng 1 Hải quân hỗ trợ. Theo chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1, chỉ huy Tiểu đoàn 151 đã phân công Đại úy Lê Văn Toản, Phó Tiểu đoàn trưởng vào Trạm ra đa 525 cùng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khu vực cách ly.

Dự kiến, thời gian tham gia bảo đảm hậu cần từ ngày 30-3 đến 30-4.

Tin, ảnh: Công Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn