Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19-3, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Chỉ thị số 260-CT/QUTW về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Quân đội.

Chỉ thị nêu rõ: Tình hình dịch Covid-19 từ tháng 12-2019 đến nay có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, lan rộng trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành đại dịch, đã và đang đặt ra thách thức lớn không chỉ với lĩnh vực y tế mà còn tác động tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Bí thư và Chính phủ đã có các chủ trương, biện pháp quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị. Nhờ có chủ trương đúng đắn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bước đầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thu được kết quả tích cực, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với biện pháp phòng, chống của Đảng và Chính phủ ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và sức khỏe của nhân dân, được Tổ chức Y tế thế giới và dư luận các nước đánh giá cao.

Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng quân y toàn quân đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt; chuẩn bị từ sớm các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức diễn tập thực tế với các tình huống; chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và y tế, chủ động nghiên cứu và tham gia sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; tổ chức phối hợp hiệp đồng với các cơ quan Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và trong các đơn vị, bảo đảm sức chiến đấu của toàn quân. Đặc biệt, các đơn vị quân đội đã tham mưu và trực tiếp đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, khó lường; đòi hỏi quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy có hiệu quả kinh nghiệm và kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp trong toàn quân:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian này; là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cao nhất lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phòng, chống dịch với tinh thần trong bất luận tình huống nào Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tính chất nguy hiểm và tác hại, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng; phát huy tốt vai trò là lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời động viên, cổ vũ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn quân về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 trong toàn quân đẩy mạnh đấu tranh phản bác, bóc gỡ, loại bỏ những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

3. Bên cạnh nỗ lực chống dịch, toàn quân phải quyết tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ đã được xác định của các cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ này đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quân lần thứ X đề ra và kế hoạch công tác năm 2020 được xác định tại hội nghị quân chính toàn quân đầu năm; chỉ điều chỉnh về thời gian, phương pháp, mức độ tổ chức thực hiện.

Tập trung nắm chắc tình hình, không để bất ngờ, bị động, đặc biệt là vùng biên giới, vùng biển, vùng trời; sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Làm tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị ở các địa phương, địa bàn, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội.

Cấp ủy đảng trong toàn quân cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, bảo đảm chất lượng, nội dung, nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng không ảnh hưởng nhiệm vụ chống dịch và kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị, nhất là thời gian tiến hành đại hội.

4. Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác điều hành, điều phối tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng tăng cường lực lượng của đơn vị tham gia phòng, chống dịch khi được huy động. Huy động sức mạnh của toàn bộ lực lượng vũ trang, bao gồm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên làm nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở...; ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Lực lượng quân y tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung nhân lực, vật tư, trang bị y tế để sẵn sàng ứng phó theo từng cấp độ dịch, nhất là khi cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Chủ động chuẩn bị với khả năng cao nhất các cơ sở điều trị và cách ly người nghi nhiễm; tạo nguồn đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện, vật tư cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng và dập dịch trên từng địa bàn và phạm vi cả nước; không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị, bảo đảm sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

5. Về tổ chức thực hiện:

- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị toàn quân trong công tác phòng, chống dịch.

- Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Chống tư tưởng chủ quan, lơ là, giản đơn hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong phòng, chống dịch.

Nhận được chỉ thị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn và trong từng cơ quan, đơn vị theo quy định.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn