Thường vụ Đảng ủy Quân chủng kiểm tra Vùng 5 Hải quân

HQ Online -

Từ 3 đến 5-6, đoàn kiểm tra của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng 5 Hải quân.

Nội dung kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác xây dựng Đảng bộ và việc thực hiện quy chế lãnh đạo công tác quân lực. Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng tập trung vào: Quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và nhiệm vụ do Đảng ủy Vùng phân công; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương.

Quang cảnh buổi kiểm tra 

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy Vùng 5, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng, cấp ủy đảng các cấp trong toàn Vùng đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của trên; ra nghị quyết lãnh đạo kịp thời, đề cao trách nhiệm trong tổ chức và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện; thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt hoạt đảng; chế độ lấy ý kiến, chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ chất vấn trong Đảng.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM; coi trọng xây dựng cấp ủy, chi bộ các tàu, trạm ra đa hoạt động phân tán; nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Vùng được nâng lên, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân chủng cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Vùng 5 cần khắc phục trong thời gian tới.

Đánh giá toàn diện các nội dung kiểm tra, đồng chí Chính ủy Quân chủng kết luận: Đảng ủy Vùng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tốt nội dung kiểm tra đã đề ra.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Quốc Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn