Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra, nắm tình hình tại Vùng 5

HQ Online -

Từ ngày 14 đến 16/3, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại một số đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và TP. Cần Thơ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng quán triệt nội dung kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ Tư lệnh Vùng 5

Tại các nơi đến, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đồng thời kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý sử dụng đất quốc phòng và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Qua kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác SSCĐ tại Trạm ra đa 620, Trung đoàn 551

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân lưu ý các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quân sự, quốc phòng năm 2023; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe bộ đội; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan đơn vị; quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng mục đích; thực hiện nghiêm cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng…

Dịp này, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng đã tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhiều phần quà ý nghĩa. 

                                                                             Tin, ảnh: Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn