Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh...

HQ Online -

Ngày 18/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 168/2021/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an, bồi dưỡng hằng năm cho các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quân đội.

Theo đó, các chế độ, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 1-1-2022; trong đó, mức tiền ăn cơ bản bộ binh là 65.000đ/người/ngày. Mức tiền ăn quân binh chủng so với mức tiền ăn cơ bản bộ binh bằng 2,6 lần (mức 1); 2,4 lần (mức 2); 2,2 lần (mức 3); 2,0 lần (mức 4); 1,8 lần (mức 5); 1,65 lần (mức 6); 1,5 lần (mức 7); 1,4 lần (mức 8); 1,3 lần (mức 9); 1,25 lần (mức 10).

Mức tiền ăn bệnh nhân điều trị bằng 1,75 lần mức tiền ăn cơ bản bộ binh. Mức tiền ăn thêm khi làm nhiệm vụ so với mức tiền ăn cơ bản bộ bình bằng 1,7 lần (mức 1); 1,3 lần (mức 2); 1,0 lần (mức 3); 0,9 (mức 4); 0,7 lần (mức 5); 0,5 lần (mức 5). Mức tiền ăn thêm khi ốm đau được điều trị tại tổ Quân y có giường lưu; ốm tại trại bằng 0,3 lần mức tiền ăn cơ bản bộ binh.

Ăn thêm các ngày lễ, tết, mỗi quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng đang hưởng lương, phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước trong Bộ Quốc phòng được hưởng chế độ ăn thêm 12 ngày lễ, tết trong năm với mức tiền ăn thêm 65.000đ/người/ngày.

Về tiêu chuẩn bánh chưng tết Nguyên đán: 3 chiếc/người; riêng lực lượng ở quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK, vùng biển thềm lục địa phía Bắc, phía Nam, bãi cạn Cà Mau và những nơi có phụ cấp đặc biệt mức 100% được hưởng 4 chiếc/người.

Về chế độ an, bồi dưỡng hàng năm, mức bồi dưỡng lần lượt là 3.800.000đ, 3.300.000đ, 2.800.000đ, 2.200.000đ, 270.000đ tương ứng với các mức 1, 2, 3, 4, 5 cho từng đối tượng theo quy định.

Tiêu chuẩn đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đầu năm 2022 trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được hưởng 1 túi quà Tết trị giá 350.000đ/người (xuất ngũ sau Tết Nguyên đán không được bảo đảm). Chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 được bảo đảm tiêu chuẩn quân trang chung gồm 28 mặt hàng.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn