Thông báo xuất bản Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2017

HQ Online -

Thực hiện kế hoạch số 9298/KH-CT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Cục Chính trị Hải quân đã được Chính uỷ Quân chủng phê duyệt về việc xuất bản Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2017. Cục Chính trị thông báo đến các cơ quan, đơn vị như sau:

Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2017 là ấn phẩm văn hóa đón chào năm mới, đồng thời là ấn phẩm văn hóa có giá trị cao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Đây là món quà rất có ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Hải quân dành cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp trước thềm năm mới. Nội dung thông tin trên Lịch phong phú, đa dạng, hình thức đẹp, hình ảnh sinh động, mang màu sắc Hải quân.

Lịch gồm 7 tờ (1 tờ bìa, 6 tờ ruột), trong mỗi tờ lịch có 1 ảnh to (35 cm x 37 cm) và 2 ảnh nhỏ (9 cm x 12 cm), in lịch của 2 tháng. Lịch được in trên giấy Cút xê của Hàn Quốc. Khổ lịch (40 cm X 60 cm) phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bộ đội ở trên tàu, đảo, nhà giàn, đài, trạm và trang trí trong không gian sinh hoạt nơi công sở và gia đình.

Cục Chính trị sẽ phát hành lịch đến các cơ quan, đơn vị đăng ký in, mua trước ngày 10-12-2016.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Quân chủng có nhu cầu đặt in, mua Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2017, nhất là các cơ quan, đơn vị đặt in tên đơn vị, in thay ảnh vi nhét phải đăng ký rõ nội dung in trong lịch, makét lịch, ảnh (có chú thích ảnh), số lượng cần mua gửi về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 30-9-2016.

* Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Hải quân, số điện thoại: 815.538; 815.539(QS); 0313.823.619 (DS).

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn