Thể lệ cuộc thi vẽ tranh cổ động Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

HQ Online -

Cuộc thi vẽ tranh cổ động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tích cực tham gia bảo vệ, cải tạo, giữ gìn môi trường ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại; tuyên truyền về kết qủa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Quân đội, kế hoạch hành động của bộ Quốc phòng về biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020. Động viên cán bộ, họa sĩ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân và khuyến khích các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước nghiên cứu, tìm tòi sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh kịp thời và hiệu quả phong trào bảo vệ môi trường trong Quân chủng, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, họa sĩ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong Quân chủng, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước.

II. NỘI DUNG

-Các tác phẩm tranh phản ánh hoạt động của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bao gồm: Hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường; hoạt động phòng chống và khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trường, ứng cứu xử lý sự cố môi trường (tràn dầu, lụt bão, chống cháy nổ, rò rỉ chất động, chất phóng xạ) trong các hoạt động quân sự và quốc phòng; khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên thiên trong hoạt động quân sự và quốc phòng, cải thiện chất lượng môi trường tại các khu vực quân sự và các khu vực có liên quan nhằm nâng cao sức khỏe bộ đội, giảm thiểu tác động bất lợi của các yếu tố môi trường đến chất lượng, độ bền của vũ khí trang bị kỹ thuật; kiểm soát, giám sát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải quân sự; quan trắc phân tích đánh giá môi trường, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường.

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM  DỰ THI

1.Tác phẩm tham gia dự thi là tranh cổ động vẽ bằng tay, đồ họa vi tính (ưu tiên các tác phẩm được vẽ bằng tay); số lượng không hạn chế.

2. Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm. Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ tên tác phẩm, họ tên tác giả, ngày tháng năm sinh, đại chỉ, thời gian sáng tác, số điện thoại liên hệ.

3. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

4. Tác phẩm phải là những sáng tác trong năm 2015 – 2016, chưa được tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Không hạn chế về màu sác và hình thức thể hiện, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh tranh cổ động nào đã có trong và ngoài nước.

IV. GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đoạt giải; tác phẩm được trưng bày triển lãm và tiền thưởng kèm theo:

1. Giải cá nhân

Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng chứng nhận cho các cá nhân đạt giải và tiền thưởng kèm theo các giải là:

- 01 giải Nhất, trị giá: 7.000.000đ

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000đ

2. Giải tập thể

Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho 03 tập thể và tiền thưởng kèm theo 03 triệu đồng đối với các đơn vị.
- Đơn vị có số lượng tác phẩm tranh có chất lượng gửi dự thi nhiều nhất
- Đơn vị nhận được nhiều giải thưởng cao nhất
- Đơn vị có nhiều thành tích đóng góp thiết thực vào thành công cuộc thi

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

1. Cuộc thi sáng tác này không nhằm mục đích kinh doanh. Ban Tổ chức sẽ phối hợp với cơ quan Bộ quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tổ chức cuộc thi. Ban tổ chức giữ lại toàn bộ tác phẩm dự thi (không hoàn trả tác giả trong mọi trường hợp), đồng thời được quyền sử dụng đối với các tác phẩm dự thi.

2. Những tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn gửi tham gia cấp toàn quân thì tác giả có tác phẩm đó được hưởng mọi quyền lợi về  giải thưởng do cấp toàn quân quy định.

3. Quân chủng Hải quân, được quyền in hoặc tái hiện các tác phẩm dự thi trên các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng và sử dụng để phổ biến, tuyên truyền quy mô Toàn quốc phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Những tác phẩm đoạt Giải thưởng và được trưng bày triển lãm sẽ được đăng tải trên Tạp chí Mỹ thuật, trang thông tin điện tử/ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Báo điện tử Hải quân Việt Nam.VN

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban tổ chức cuộc thi.

3. Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ sở hữu quyền tác giả của tư liệu đó đồng ý và ký vào văn bản đính kèm tác phẩm dự thi.

VII. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: 15 tháng 8  năm 2016 (các đơn vị và tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi)

2. Điạ chỉ nhận tác phẩm dự thi: Nhà văn hóa,Cục Chính trị Hải quân. Số 38 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. DĐ 0979. 024. 555 (đ/c Phạm Văn Giang).

3. Những họa sĩ ở Hà Nội gửi tác phẩm về Hội Mỹ thuật Việt Nam. Số 51, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Kết quả cuộc thi được thông báo tới các đơn vị trực thuộc Quân chủng, báo Hải quân; Quân chủng Hải quân phối hợp với Hội Mỹ thuật thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

5. Tổng kết, trao thưởng được tổ chức vào tuần thứ 2 tháng 9 năm 2016. (Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức thông báo sau)

VIII. BAN GIÁM KHẢO

Thành phần Ban giám khảo gồm đại diện các cơ quan
- Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân
- Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Hải quân
- Nhà Văn hóa Hải quân
- Họa sĩ có uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam

Bộ Tư lệnh Hải quân, Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí trong toàn Quân chủng, các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của Hội Mỹ thuật, các sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường văn hóa nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công tốt đẹp.


MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG
PHỤC VỤ CUỘC THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, ĐẢO TRONG QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Cùng với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân còn là lực lượng chủ lực trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo; phòng chống ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Để phục vụ cuộc thi vẽ tranh cổ động về bảo vệ môi trường biển, đảo trong Quân chủng Hải quân, Ban Tổ chức thông tin một số kết quả chủ yếu như sau:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường cho mọi quân nhân, đặc biệt là cán bộ, chỉ huy nòng cốt của các đơn vị Hải quân đóng quân trên các điểm đảo, nhất là quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; những ảnh hưởng xấu của ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, điều kiện bất lợi của thiên nhiên với sức khỏe của bộ đội và ảnh hưởng độ bền của vũ khí, trang bị kỹ thuật và các hoạt động quân sự - quốc phòng.

Khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố về môi trường, tập trung ở các đơn vị như bệnh viện, cảng quân sự, kho xăng dầu, nhà máy xí nghiệp đóng tàu, hoạt động bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí trang bị. Tích cực tham gia khắc phục sự cố tràn dầu xảy ra trên các vùng biển, đảo.

Xây dựng hệ thống năng lượng sạch như: Pin mặt trời, quạt gió, góp phần giảm sử dụng nguyên liệu than, dầu, giảm khí SO2, NO, CO2, SOX. Đẩy mạnh dự án trồng cây và rau xanh trên các đảo; chống xói lở quanh đảo, cải thiện cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp. Xây dựng các mô hình công nghệ sinh học, xử lý chất thải rắn, rác thải. Xử lý chất thải quân sự như: Sắt thép, sơn, dầu, mỡ, vật dụng, quân trang...

Tích cực tham gia trồng rừng ngập mặn trên các cửa sông, cửa biển. Trồng cây chắn sóng, chắn gió, chống xâm lấn xói mòn của nước biển và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu công nghệ và thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải của người bằng nước biển phục vụ cuộc sống quân dân trên đảo.

Khai thác và sử dụng hiệu quả máy lọc nước biển thành nước ngọt trên một số tàu Hải quân và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Quan trắc và phân tích tầng mặt nước biển khu vực khai thác dầu khí, khu DK1 và Tây Hoàng Sa với các thông số: Thông số thủy lý - thủy hóa (nhiệt độ, pH, độ muối, oxy hòa tan, độ đục); thông số muối dinh dưỡng (NH4+-N, NO2- - N, NO3-- N, PO43-- P, SiO32--Si); hàm lượng dầu, các kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Hg, As, Cd), động vật phù du và thực vật phù du. Thực hiện chương trình quản lý chất lượng/kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong quan trắc môi trường.

Xử lý, cải thiện các điều kiện môi trường tại các đơn vị trong Quân chủng nhằm nâng cao sức khỏe bộ đội, giảm thiểu các tác động bất lợi của các yếu tố môi trường đến chất lượng, độ bền, tính năng kỹ-chiến thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật và công trình dân sự.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến các khu vực quân sự, ảnh hưởng đến công tác huấn luyện, diễn tập, hoạt động tác chiến, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công tác cứu hộ, cứu nạn và các công trình quốc phòng, kho, cảng quân sự, công trình chiến đấu.

BAN TỔ CHỨC

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn