Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

HQVN -

Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2015. Mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi về mã vùng điện thoại mới.

Tuy nhiên, ngày 1-3-2015 chỉ là ngày Thông tư có hiệu lực và việc chuyển đổi mã vùng của 59/63 tỉnh thành sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, trong vòng 2 năm và thực hiện theo từng khu vực một (mỗi khu vực có từ 7 - 10 tỉnh, thành).

Cụ thể: Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP. Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28; TP. Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225; TP. Cần Thơ đổi từ 710 thành 292; Thừa Thiên – Huế từ 54 thành 234; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Khánh Hòa từ 58 thành 258; Lâm Đồng từ 63 thành 263; Cao Bằng từ 26 thành 206; Cà Mau từ 780 thành 290…
Theo quy định thì số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất có độ dài 7, 8 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh có độ dài 7 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất có độ dài 7 chữ số. Đối với mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an số thuê bao có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô mỗi mạng và giai đoạn áp dụng.
Số dịch vụ khẩn cấp được quy định có 3 chữ số, cụ thể: Số 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hỏa; 115 là số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế. Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc.
Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông thì sau khi bố trí sắp xếp mã vùng, mã vùng thừa ra sẽ được dùng cho mã mạng di động. Do đó, ngành viễn thông có cơ hội để chuyển tất cả thuê bao di động 11 số thành 10 số. Khi thay đổi đầu 11 số xuống đầu 10 số chỉ ảnh hưởng đến thuê bao 11 số. Trong thay đổi thuê bao 11 số thì bảy số cuối vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi ba số đầu sau số 0. Khi thay đổi mã này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển mã mạng di động từ ba số thành hai số và sẽ sử dụng những đầu đã được giải phóng như 05, 06, 07, 08.
                                                                                                                                      Bảo Ngọc (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn