Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

HQ Online -

Ngày 28-8-2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư nêu rõ: Điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 - 2018 đối với đối tượng trên. Mức trợ cấp được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2018

=

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2018

x

1,0692

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.764.000 đồng/tháng

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.844.000 đồng/tháng

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.925.000 đồng/tháng

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.005.000 đồng/tháng

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.085.000 đồng/tháng

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14-10-2018.

Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ 1-7-2018.

Phạm Thủy (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn