Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên tuyến biên giới, hải đảo

HQ Online -

Chiều 16-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016”. Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng dự hội nghị. 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Hải quân, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016” Quân chủng Hải quân chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tại Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Trong thời gian qua, việc triển khai Đề án đã giúp cho chất lượng, số lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật, mạng lưới truyền thanh nội bộ ở các xã phường, thôn bản, đồn biên phòng được củng cố. Đề án cũng đã góp phần xây dựng và duy trì tốt hoạt động của mô hình tổ hòa giải, tư vấn, trợ giúp pháp luật; khuyến khích thói quen tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo... Nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ, tệ nạn xã hội giảm, kinh tế-xã hội vùng biên giới, hải đảo có bước phát triển mới, đời sống quần chúng nhân dân được cải thiện.

Giai đoạn 2013-2016, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo, bộ đội biên phòng, cơ quan quân sự địa phương các tỉnh, thành phố biên giới, ven biển để thực hiện đề án một cách nghiêm túc hiệu quả. Chú trọng tới các ngư dân thường xuyên hoạt động trên biển và trên các trên tuyến đảo xa bờ; cấp phát 59.700 tờ rơi giáo dục pháp luật; biên soạn 47 bộ đề cương giáo dục pháp luật cho các đối tượng...

Báo Hải quân Việt Nam đã xây dựng chuyên mục tìm hiểu pháp luật, câu chuyện pháp luật trên in và báo điện tử nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đến nay, Chuyên mục truyền hình Hải quân đã được phát sóng trên 48 đài truyền hình địa phương; báo in Hải quân đã phát hành đến gần 3.000 địa chỉ trong cả nước góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân các tỉnh, thành và đơn vị phối hợp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Chiêm đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị quân đội ở vùng biên giới, hải đảo cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng biên giới, hải đảo. Từ kết quả chỉ đạo điểm cấp Bộ Quốc phòng và cấp tỉnh, thành phố, tổ chức nhân rộng ra các xã, phường địa bàn biên giới trên phạm vi cả nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cũng nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng 285 tập thể, cá nhân và đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 28 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Đề án.

Tin, ảnh: Văn Học

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn