Sử dụng tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

HQ Online -

Không ít trường hợp chuyển tiền qua tài khoản cho người này nhưng lại chuyển nhầm sang cho người khác và bị chủ tài khoản đó sử dụng số tiền chuyển nhầm. Theo quy định, việc sử dụng số tiền này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

Nếu không trả lại số tiền chuyển nhầm, rút tiền để sử dụng bị coi là chiếm giữ tài sản của người khác và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính: Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Nếu có hành vi sử dụng, mua, bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác sẽ bị xử phạt hành chính từ 3-5 triệu đồng đồng thời, người này còn bị buộc trả lại tài sản đã chiếm giữ, sử dụng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng (hoặc dưới 10 triệu nhưng là di vật, cổ vật) do bị giao nhầm, do mình tìm được, bắt được sau khi chủ sở hữu, người quản lý tài sản hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại sẽ bị truy cứu về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Nếu số tiền bị chiếm giữ trái phép từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu chiếm giữ tài sản từ 200 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Văn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn