Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm sĩ quan dự bị

HQ Online -

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 78/2020/NĐ-CP, sĩ quan dự bị phải đáp ứng tiêu chuẩn chung: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; sĩ quan dự bị bổ nhiệm các chức vụ từ chính trị viên đại đội, đại đội trưởng và tương đương trở lên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; sức khỏe từ loại 1 đến loại 3.

Tiêu chuẩn về độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu được quy định cụ thể đối với trung đội trưởng không quá 35 tuổi, cán bộ đại đội không quá 40 tuổi, cán bộ tiểu đoàn không quá 45 tuổi, cán bộ trung đoàn không quá 50 tuổi; những nơi thiếu nguồn có thể bổ nhiệm ở độ tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi nêu trên.

Trước đây, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2008, 2014) chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu đối với sĩ quan dự bị mà chỉ quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị theo chức vụ, gây khó khăn trong quá trình đánh giá, bổ nhiệm chức vụ đối với sĩ quan dự bị.

Quy định mới về tiêu chuẩn, độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu đối với sĩ quan dự bị phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khắc phục được tình trạng sĩ quan dự bị không đủ tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh không phù hợp với độ tuổi, không đảm bảo thời gian phục vụ trong quân đội của sĩ quan dự bị; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị và xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ, tăng cường cho lực lượng thường trực khi có nhu cầu.

                                                                   Mai Thảo

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn