Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với viên chức tại cơ sở y tế công lập

HQ Online -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Cụ thể, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở được áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Quy định mới về phụ cấp ưu đãi với viên chức tại cơ sở y tế công lập

Ảnh minh họa: TTXVN

Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện tuyến huyện.

Các cơ sở y tế công lập căn cứ quy định tại nghị định này xác định nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2022 và năm 2023. Trường hợp đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện, sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 theo quy định.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn