Quy định mới về phân loại sức khỏe đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng

HQ Online -

Ngày 15-4, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định phân loại, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu nhiệm vụ, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phân loại sức khỏe, khám sức khỏe, quản lý sức khỏe đối với sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thông tư cũng quy định rõ tiêu chuẩn đánh giá, phân loại sức khỏe đối với sĩ quan, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng và hạ sĩ quan, binh sĩ. Việc phân loại sức khỏe nhằm đánh giá, xác định tình trạng sức khỏe theo khả năng đáp ứng với các nhiệm vụ của Quân đội; sử dụng trong quản lý sức khỏe theo Điều lệnh quản lý bộ đội; là cơ sở để chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng bệnh tật; căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý.

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI SỨC KHỎE

Phân loại sức khỏe đối với sĩ quan, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng.

Sức khỏe đối với sĩ quan, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng được chia thành 4 loại.

- Sức khỏe loại 1 phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 1;  không bệnh tật hoặc các bệnh nhẹ mức 1; sức làm việc tốt, số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm không quá 15 ngày.

- Sức khỏe loại 2 khi có một trong các yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 2 hoặc tuổi trên 55; bị mắc các bệnh tật mức 2 hoặc bệnh mạn tính nhẹ đã ổn định, không ảnh hưởng đến sinh hoạt, công tác, chỉ cần có biện pháp dự phòng hoặc điều trị ngoại trú; sức làm việc đảm bảo theo chức trách, nhiệm vụ: số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm từ 16-30 ngày hoặc kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực đạt yêu cầu.

- Sức khỏe loại 3 khi có một trong các yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 3; bị mắc các bệnh tật mức 3 hoặc bệnh mạn tính chưa ổn định, chưa hồi phục gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc rối loạn, suy giảm chức năng cần được quân y theo dõi chặt chẽ có hệ thống, chỉ định kiểm tra định kỳ và thực hiện chế độ điều trị dự phòng; sức làm việc suy giảm rõ rệt, chưa hồi phục: số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm từ 31-60 ngày, kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực không đạt cần được bố trí công tác phù hợp để chữa bệnh, an điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

- Sức khỏe loại 4 khi có một trong các yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 4 hoặc thể trạng suy kiệt kéo dài, không hồi phục; bị mắc các bệnh tật mức 4 hoặc bệnh mạn tính khó ổn định, dễ tái phát, đã có biến chứng nặng cần được quân y theo dõi chặt chẽ, phải tuân thủ chỉ định điều trị và thường xuyên thực hiện chế độ chăm sóc, dự phòng cần thiết; sức làm việc suy giảm nặng: phải nghỉ làm việc dài ngày hoặc nhiều đợt để điều trị bệnh, số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm trên 60 ngày, không hoàn thành bài tập rèn luyện thể lực; suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Phân loại sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được chia thành 3 loại.

- Sức khỏe loại 1 phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 1; không có bệnh tật hoặc các bệnh nhẹ mức 1; số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm không quá 15 ngày.

- Sức khỏe loại 2 khi có một trong các yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 2; bị mắc các bệnh tật mức 2 hoặc bệnh tật nhẹ đã ổn định; sức làm việc bình thường, số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm từ 16 đến 30 ngày hoặc kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực đạt yêu cầu.

- Sức khỏe loại 3 khi có một trong các yếu tố: Chỉ số khối cơ thể mức 3 hoặc mức 4; bị mắc các bệnh tật mức 3 hoặc mức 4 hoặc bệnh nặng có biến chứng, di chứng ảnh hưởng chức năng cần được theo dõi, điều trị; sức làm việc suy giảm rõ rệt: số ngày nghỉ ốm bệnh trong một năm trên 30 ngày, kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực không đạt yêu cầu; hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cần đề nghị giải quyết xuất ngũ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

THỜI GIAN KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

Hằng năm, quân y cấp trung đoàn xây dựng kế hoạch và tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc diện khám sức khỏe định kỳ. Thời gian tổ chức khám sức khỏe định kỳ có thể tiến hành một lần hoặc nhiều lần trong năm tùy theo nhiệm vụ từng đơn vị nhưng kết thúc trước ngày 15-9 hằng năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29-5-2021 và thay thế Văn bản 1631/LC-QY-CB, hết hiệu lực một phần Quyết định 56/2001/QĐ-BQP.

Mai Thao

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn