Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

Theo đó, cán bộ, công chức, người lao động đi công tác sẽ được hưởng mức thanh toán lưu trú 450 nghìn đồng/ngày/người và phụ cấp 200 nghìn đồng/ngày/người tại nơi công tác là thành phố, đô thị loại 1…

Về chế độ công tác phí, Thông tư quy định cụ thể về thanh toán chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo từng hình thức khác nhau… Theo đó, về thanh toán phòng nghỉ ở nơi đến công tác, nếu theo hình thức khoán, các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng mức 450 nghìn đồng/ngày tại thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại 1 và 350 nghìn đồng nếu ở thành phố, thị xã thuộc tỉnh, đô thị loại 2, và 300 nghìn đồng ở các vùng còn lại. Đối với hình thức thanh toán theo hóa đơn thực tế, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được hưởng mức 1 triệu đồng/ngày theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Về phụ cấp lưu trú, là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về được tính là 200 nghìn đồng/ngày/người, đi vùng biển đảo được hưởng 250 nghìn đồng/ngày/người.

Về chế độ chi hội nghị, thông tư nêu rõ: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương tổ chức hội nghị để quán triệt, tổ chức triển khai trên phạm vi toàn quốc những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng và cấp bách của Đảng và nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý được phân công; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá chương trình công tác hàng năm, phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bằng văn bản. Các ban của Đảng ở Trung ương khi tổ chức hội nghị toàn quốc, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Ban Bí thư.

Các cuộc họp toàn ngành cấp tỉnh, huyện có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện.. thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện theo quy định.

Thông tư cũng yêu cầu tăng cường hình thức họp trực tuyến, nhất là đối với các hội nghị toàn quốc trên cơ sở đảm bảo phù hợp với yêu cầu riêng của từng cuộc họp; lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp với nhau một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ, đầy đủ, đúng yêu cầu nội dung cuộc họp, tuỳ theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị phải thực hiện theo đúng chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Thông tư này, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu dự họp, không phô trương hình thức, không được tổ chức liên hoan, chiêu đãi, không chi các hoạt động kết hợp tham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm. Kinh phí tổ chức hội nghị được bố trí sắp xếp trong phạm vi nguồn kinh phí được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư cũng quy định cụ thể về thời gian tổ chức, các mức chi, nội dung chi hội nghị… tùy theo tính chất cụ thể của từng hội nghị.

===> LINK DOWNLOAD: TOÀN VĂN THÔNG TƯ 40/2017/TT-BTC

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn