Quán triệt các Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Sáng 25/4, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần chủ trì và quán triệt nội dung.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm quán triệt nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần quán triệt các nội dung: Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 2662-NQ/QUTW ngày 26/2/2024 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hậu cần sẽ làm tốt công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn