Quân chủng xét duyệt, nâng ngạch và bãi miễn chức danh sỹ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2017

HQ Online -

Sáng 6-12, tại Hải Phòng, Hội đồng xét duyệt, nâng ngạch và bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị xét duyệt, đề nghị công nhận chức danh cho các đối tượng trong Quân chủng năm 2017.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh,Tham mưu trưởng Hải quân, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, nâng ngạch và bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ Quân chủng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Ban thư ký, các ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên Hội đồng và đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội đồng quyết định công nhận chức danh “Ngạch khởi đầu” cho 91 đồng chí; xét và đề nghị Hội đồng xét duyệt, nâng ngạch và bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ Bộ Quốc phòng xét công nhận “Ngạch cao cấp” cho 1 đồng chí; “Ngạch chính” cho 3 đồng chí.

Tin, ảnh: Xuân Hương 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn