Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác hậu cần của Học viện Hải quân

HQ Online -

Ngày 12/4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần Quý I của Học viện Hải quân.

 

 Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện công tác hậu cần, tổ chức dự trữ vật chất hậu cần theo quy định, chương trình huấn luyện công tác bảo đảm hậu cần SSCĐ; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, những nội dung mới về công tác hậu cần, xây dựng nền nếp chính quy, kết quả triển khai phong trào thi đua của ngành hậu cầu năm 2024 và công tác bảo đảm ăn uống, quản lý sức khỏe bộ đội.

Đoàn kiểm tra đánh giá: Công tác hậu cần của Học viện được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; nền nếp công tác chuyên môn được thực hiện hiệu quả; đời sống bộ đội ổn định, quân số khỏe bảo đảm tốt, bảo đảm hậu cần cho các hoạt động khác được thực hiện tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới...

Đồng chí Chủ nhiệm Hầu cần Hải quân đánh giá cao việc chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới công tác hậu cần; phát huy nội lực để sửa chữa doanh trại và giảng đường học tập; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội được nâng lên; công tác quản lý, khai thác bếp ăn xã hội hóa bảo đảm tốt đồng thời yêu cầu Quý 2 Học viện tiếp tục đẩy mạnh bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị quản lý học viên về chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn