Quân chủng Hải quân: Hội nghị quyết toán ngân sách năm 2018

HQ Online -

Sáng 19-4, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị quyết toán ngân sách năm 2018. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Tham dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân; cơ quan Cục Tài chính Bộ Quốc phòng; các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân; chủ tài khoản và trưởng ban tài chính các đơn vị; chủ tài khoản và kế toán trưởng các doanh nghiệp trong Quân chủng Hải quân.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo

Năm 2018, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tài chính; kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 phù hợp với quy chế của cấp trên, sát với tình hình nhiệm vụ, tổ chức thống nhất đến các đơn vị cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Việc thực hiện phân cấp và giao dự toán ngân sách cho các ngành, đơn vị đúng quy trình, thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định; phân cấp ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện phân cấp ngân sách triệt để, hạn chế mua sắm tập trung để cấp phát cho cấp dưới.

Các đơn vị thực hiện lập dự toán ngân sách năm đã bao quát nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất được Quân chủng giao, bám sát hướng dẫn của Phòng Tài chính Hải quân. Với các nhiệm vụ đột xuất hoặc các nhu cầu phát sinh, các đơn vị đã kịp thời lập dự toán bổ sung báo cáo Quân chủng phê duyệt theo đúng trình tự.

Trong năm 2018, Ngành Tài chính đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ tiêu chuẩn về văn hóa tinh thần, vật chất hậu cần, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Công tác quản lý quân số, quản lý chi tiêu ngân sách, kiểm tra, giám sát, quản lý các loại ngân sách khác đúng quy định, tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp đều làm ăn có lãi, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, có sự tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp chấp hành đúng chế độ kế toán tài chính theo quy định của Luật Kế toán và Thông tư của Bộ Tài chính. Việc quản lý quỹ két, tài khoản tiền gửi an toàn, việc rút dự toán và đối chiếu số dư đối với ngân hàng, kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tại các địa phương đúng quy định

Hội nghị nhất trí quyết toán ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Quang Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn