Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên ở Đảng bộ Tiểu đoàn 553

HQVN -

Đảng bộ Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh  Vùng 5 lựa chọn làm đơn vị điểm về xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu. Bằng sự cố gắng, nỗ lực, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tốt mối quan hệ quân dân gắn bó.

Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 là các tổ chức cơ sở đảng 2 cấp, không có đảng bộ bộ phận. Tiểu đoàn có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó, Tiểu đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn đóng quân xây dựng thế trận phòng không liên hoàn, vững chắc… Đảng bộ, chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ quân dân gắn bó; tập trung lãnh đạo toàn đơn vị khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Luyện tập bám, bắt mục tiêu ở Đại đội 84, Tiểu đoàn 553. Ảnh: CHU THOAN

Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 cho biết: Căn cứ vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tin tưởng chọn Đảng bộ Tiểu đoàn 553 là đơn vị điểm trong công tác xây dựng tổ chức đảng TSVM, qua đó để các đơn vị trong toàn Vùng rút kinh nghiệm, vận dụng.

Đảng bộ Tiểu đoàn đã bám sát các tiêu chí đề ra, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi có nghị quyết, chỉ huy Tiểu đoàn luôn sát sao kiểm tra, đôn đốc để nắm tình hình và giải quyết tốt mọi mối quan hệ quân dân, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại từ những năm trước. Cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhờ đó, mọi cán bộ, đảng viên ở đơn vị thấy được trách nhiệm của mình trước đơn vị.

Đảng ủy Tiểu đoàn 553 xác định, mấu chốt vẫn nằm ở nghị quyết của từng chi bộ. Ngay từ khâu ra nghị quyết chi bộ, Đảng ủy Tiểu đoàn luôn có sự theo dõi, yêu cầu chi bộ xây dựng nghị quyết phải bám sát nhiệm vụ và những khâu đột phá mà đơn vị đang thực hiện. Khi chi bộ chuẩn bị dự thảo nghị quyết tháng, cấp ủy họp, xác định nội dung, biện pháp triển khai thực hiện. Mỗi tháng, chi bộ chỉ xác định 1-2 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, nhất là đề ra giải pháp để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, có sự theo dõi đánh giá kết quả.

Mỗi đảng viên tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo cấp ủy tại buổi sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên tự nhận xét về thực hiện nhiệm vụ được giao gắn trách nhiệm của mình. Khâu cuối cùng, bí thư thay mặt cho chi bộ kết luận và chấm điểm. Làm như vậy, đến đánh giá chất lượng đảng viên 6 tháng và cuối năm rất dễ dàng, chính từ những khâu nhỏ nhất này là nền tảng mấu chốt để giúp cho các cấp ủy đảng của Tiểu đoàn thực hiện tốt được tiêu chí đề ra.

 Bảo quản trang bị kỹ thuật ở Tiểu đoàn 553. Ảnh: CHU THOAN

Không chỉ phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt và ra nghị quyết lãnh đạo, Đảng ủy Tiểu đoàn đã phân công cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo để cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào thực tế ở các đại đội. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn đóng quân, để duy trì nền nếp công tác huấn luyện, trực SSCĐ và chấp hành quy định phòng dịch ở từng trận địa, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy cao.

Qua các lần kiểm tra đơn vị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 luôn đánh giá cao những biện pháp phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì ở Tiểu đoàn. Dù khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của dịch nhưng chất lượng huấn luyện của từng khẩu đội đến toàn Tiểu đoàn đều đạt khá, giỏi, quản lý chặt chẽ VKTBKT, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Vai trò nêu gương của chỉ huy với cấp dưới, đảng viên trước quần chúng; việc chấp hành kỷ luật, nhất là kỷ luật dân vận của cán bộ, chiến sĩ đơn vị được duy trì chặt chẽ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Trung tá Trịnh Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 553, chia sẻ: Các trận địa pháo của đơn vị đóng quân phân tán ở trong khu dân cư. Phát huy trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đã giúp cho đơn vị hoàn thành tốt công tác huấn luyện, trực SSCĐ, làm tốt công tác dân vận, nhiều năm liền Đảng bộ đạt TSVM, đơn vị VMTD.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn