Nhân viên cơ yếu giỏi nghiệp vụ, tận tâm với công việc

HQVN -

Đại úy QNCN Nguyễn Văn Tiếp, Nhân viên Ban Cơ yếu, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân là người giỏi nghiệp vụ, tận tâm trong công việc, được chỉ huy tin tưởng, đồng đội mến phục.

Năm 2013, Nguyễn Văn Tiếp về nhận công tác tại Lữ đoàn 189, thời điểm đơn vị đang trong quá trình xây dựng, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ thiếu vắng nhiều, đặc biệt là ngành cơ yếu. Chuyên ngành cơ yếu phục vụ cho tàu ngầm còn nhiều điểm mới lạ. Nguyễn Văn Tiếp đã tích cực học tập, nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kiến thức mới, kinh nghiệm làm việc từ cơ quan chức năng cấp trên. Anh đã chủ động đăng ký hoàn thiện hệ thống sổ sách ngành cơ yếu đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn thực hiện đúng các quy định, yêu cầu của ngành cơ yếu, đặc biệt là chấp hành nghiêm nguyên tắc bảo mật của ngành cơ yếu.

Nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, Nguyễn Văn Tiếp đã tích cực tham mưu, đề xuất với chỉ huy các phương án sử dụng  hiệu quả phương tiện kỹ thuật mật mã và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó anh còn chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, những kinh nghiệm của mình cho các đồng chí mới về đơn vị công tác.

Trung úy QNCN Lê Trọng Khương, Nhân viên Ban Cơ yếu chia sẻ: Những ngày đầu về đơn vị công tác, tôi gặp không ít khó khăn. Đồng chí Tiếp đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi từ chuyên môn nghiệp vụ đến kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Hiện tại, tôi hoàn có thể chủ động trong công tác chuyên môn của mình.

Từ năm 2013 đến nay, Đại úy QNCN Nguyễn Văn Tiếp được tặng 2 danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 3 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến vì hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chu Tấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn