Người giảng viên mẫu mực

HQ Online -

Thượng tá, thạc sĩ Trịnh Danh Hùng, Chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân là người cán bộ, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và mẫu mực.

Thượng tá Trịnh Danh Hùng luôn tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; chú trọng nâng cao kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Anh  đã có nhiều bài báo, nhiều tham luận khoa học có hàm lượng trí tuệ cao đăng tải trên các báo, tạp chí uy tín ở Trung ương và địa phương.

Trên cương vị là Chủ nhiệm bộ môn, Trịnh Danh Hùng luôn quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực giảng dạy, thực hành cho đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ và trợ giảng.

Luôn coi trọng tính kế hoạch, tính khoa học trong tổ chức quản lý và giảng dạy, Thượng tá Trịnh Danh Hùng là tấm gương mẫu mực về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm gương cho cấp dưới và học viên noi theo. Gần 30 năm công tác, dù ở cương vị nào, đơn vị nào, Trịnh Danh Hùng cũng luôn khẳng định được năng lực, uy tín của mình, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là một cán bộ, giảng viên mẫu mực.

3 năm liên tục (2016-2018) Thượng tá Trịnh Danh Hùng là giảng viên giỏi cấp Học viện; 3 năm liên tục (2016-2018) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019, Thượng tá Trịnh Danh Hùng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Trọng Thành

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn