Nghiệm thu công trình “Lịch sử Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển 1964 -2019”

HQ Online -

Sáng 14-12, tại TP. Hải Phòng, Hội đồng khoa học Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức nghiệm thu công trình “Lịch sử Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển 1964 -2019”. Đại tá Nguyễn Thế Tốt, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì. Thượng tá Phan Thành Long, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn là Chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh hội nghị  

“Lịch sử Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển 1964 -2019” được kết cấu gồm 4 chương, lời nói đầu,  kết luận và các phụ lục giới thiệu những mốc lịch sử trong 55 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Đảng bộ Đoàn.

Tại hội nghị, các ý kiến nhận xét cơ bản nhất trí như bản thảo về tên gọi, bố cục, nội dung; công trình được nghiên cứu công phu, biên soạn chặt chẽ, nội dung đầy đủ, rõ ràng, lượng thông tin phong phú, độ tin cậy cao, đúng thể loại lịch sử. Các sự kiện được chọn lọc, trình bày có hệ thống về công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đo đạc, biên vẽ hải đồ, nghiên cứu biển và các nhiệm vụ khác được giao.

Đề tài thông qua và được phát hành sẽ là tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn, nhất là dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ (22-2-1964 – 22-2-2019). Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá công trình đạt khá.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Đại tá Nguyễn Thế Tốt yêu cầu Ban biên soạn đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh và in, xuất bản theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: Văn Tặng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn