Lữ đoàn 679 thi sĩ quan cấp phân đội, quân nhân chuyên nghiệp năm 2016

HQ Online -

Từ ngày 19 đến 23-9, tại Hải Phòng, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Hội thi sĩ quan cấp phân đội, quân nhân chuyên nghiệp năm 2016. Tham gia Hội thi có 55 thí sinh.

Nội dung thi 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản

Nội dung thi gồm các chuyên ngành: Công tác tham mưu (tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, chiến thuật chuyên ngành, điều lệnh, phòng hóa, thể lực); công tác đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần và công tác kỹ thuật.

Các thí sinh bảo vệ đề tài tự học


Điểm đặc biệt của hội thi là100% thí sinh đều phải bảo vệ đề tài tự học của cá nhân trong năm.

Kết quả: Giải Nhất tập thể thuộc về Trạm Kỹ thuật; về cá nhân, Nhất khối sĩ quan cấp phân đội thuộc về Thượng úy Nguyễn Xuân Thùy, Ngành trưởng Trạm Kỹ thuật; Nhất khối quân nhân chuyên nghiệp thuộc về Trung úy Trần Thanh Quân, Kỹ thuật viên Trạm Kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Văn Tính, Lữ đoàn trưởng trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt

Ban tổ chức Hội thi đã trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích tốt đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm để các cá nhân và đơn vị làm cơ sở huấn luyện, phấn đấu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Thủy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn