Lữ đoàn 189 sẵn sàng cho năm huấn luyện 2024

HQ Online -

Ngày 22/2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với Lữ đoàn 189. Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng quán triệt nội dung kiểm tra

Sau khi quán triệt nội dung và nghe báo cáo báo kết quả công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn 189, đoàn đã kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn.

Đoàn tập trung kiểm tra chất lượng xây dựng các văn kiện, kế hoạch, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 189 trong năm 2024.

Quang cảnh quán triệt kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 189 đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; cấp ủy đảng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng hướng dẫn, sát với công tác huấn luyện tại đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện kiểm tra mô hình giáo dục chính trị của đơn vị

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu Lữ đoàn nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục khâu yếu, mặt yếu được đoàn chỉ ra, hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu, chương trình huấn luyện năm 2024.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân và thủ trưởng Lữ đoàn khen thưởng Tàu ngầm 182

Cùng ngày, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng đã chủ trì nghi thức đón Tàu ngầm 182 hoàn thành nhiệm vụ đi biển trở về.

Tin, ảnh: Tiến Công, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn