Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân: Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019

HQ Online -

Chiều 12-8, tại TP. Vũng Tàu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên tàu giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 20 đồng chí là thuyền trưởng, phó thuyền trưởng các tàu chiến đấu, cảng vụ trưởng.

Quang cảnh khai mạc hội thi

Theo quy chế hội thi, các thí sinh là thuyền trưởng, phó thuyền trưởng sẽ thực hành thi 10 nội dung: Công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; chiến thuật tàu mặt nước; hàng hải; vũ khí; thông tin; ra đa-sô na; điều lệnh, thể thao, thể lực, bắn súng K54; chính trị; công tác hậu cần và công tác kỹ thuật. Các đồng chí là chính trị viên thi 7 nội dung: Chính trị; công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; vũ khí; thông tin; điều lệnh, thể thao, thể lực, bắn súng K54; công tác hậu cần và công tác kỹ thuật.

Hội thi nhằm đánh giá năng lực toàn diện của đội ngũ thuyền trưởng, chính trị viên, phó thuyền trưởng các tàu chiến đấu làm cơ sở để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện cán bộ trong thời gian tới. Qua hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những đồng chí có năng lực tốt nhất tham gia Hội thi thuyền trưởng, chính trị viên giỏi cấp Quân chủng năm 2019.

Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 15-8.

                                        Tin, ảnh: Văn Tuyến, Anh Thơ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn