Lữ đoàn 146 tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ trong chỉ huy đơn vị, quản lý bộ đội”

HQ Online -

Tối 20-6, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2019 với chủ đề: “Trách nhiệm của cán bộ trong chỉ huy đơn vị, quản lý bộ đội”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và hơn 250 sĩ quan.

Các ý kiến tập trung trao đổi, đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan trong tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao.

Tọa đàm sĩ quan năm 2019 của Lữ đoàn cũng là dịp để nắm bắt tình hình tư tưởng, động cơ phấn đấu của đội ngũ sĩ quan trong đơn vị; giúp cho cấp ủy, chỉ huy các cấp dự báo chính xác xu hướng phát triển, từ đó có chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng đội ngũ sĩ quan.

Tin, ảnh: Đức Thu, Văn Hoa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn