Lữ đoàn 131 Công binh Hải quân: Kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới

HQ Online -

Từ ngày 22 đến 24-5, tại Hải Phòng, Khung huấn luyện Chiến sĩ mới (CSM) Lữ đoàn 131 Hải quân tổ chức kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho 350 CSM nhập ngũ năm 2019.

Nội dung kiểm tra thực hành gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng); đánh thuốc nổ bài 1 (ban ngày) và ném lựu đạn xa trúng hướng (ban ngày).

Chiến sĩ mới thực hành liên kết lượng nổ

Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ về vật chất, bảo đảm phục vụ cho kiểm tra từng nội dung, từng khoa mục đầy đủ theo quy định; ý thức trách nhiệm trong kiểm tra của bộ đội tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc an toàn trong quá trình thực hành 3 tiếng nổ. Công tác tổ chức và phương pháp thực hành “3 tiếng nổ” theo đúng quy định, yếu lĩnh động tác của CSM thực hiện theo đúng nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.

Chỉ huy Lữ đoàn tặng hoa các chiến sĩ bắn giỏi

Kết quả: Ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1: 100% đạt yêu cầu, (55,45% khá, giỏi) đơn vị xếp loại khá; ở nội dung đánh lượng nổ 100% đạt yêu cầu, (98,8% khá, giỏi) đơn vị xếp loại giỏi; ở nội dung thực hành ném lựu đạn 90,5% khá, giỏi, đơn vị xếp loại giỏi.

                               Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn