Liên chi đoàn Tiểu đoàn 452: Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

HQ Online -

Chiều 14/1, tại Cam Ranh, Khánh Hoà, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 452, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là  đại hội được chọn làm trước ở cấp liên chi đoàn để rút kinh nghiệm trong toàn Trung tâm.

Đại hội nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn cơ sở Trung tâm huấn luyện Vùng 4; bầu Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, nhiều ý kiến tham gia phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự  đại hội đoàn cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau đại hội, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 đã tổ chức rút kinh nghiệm để đại hội các liên chi đoàn tiếp theo đạt chất lượng tốt.

Tin, ảnh: Đăng Quyết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn