Không thể phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng

HQVN -

Chỉ ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng.

Để phủ nhận ý nghĩa lịch sử của các kỳ Đại hội Đảng nói chung, Đại hội Đảng XIII nói riêng, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị chống phá quyết liệt, trong đó chúng tập trung mũi nhọn tuyên truyền xuyên tạc nội dung văn kiện và công tác nhân sự đại hội.

Trên không gian mạng, chúng tung ra nhiều bài viết, videoclip bịa đặt trắng trợn rằng: Văn kiện Đại hội Đảng XIII chỉ là sự sao chép, biến tấu từ văn kiện của các kỳ đại hội trước, toàn những vấn đề sáo rỗng, bảo thủ, giáo điều, không phù hợp với thời đại và thực tiễn; Đảng vẫn “khư khư” ôm giữ chủ nghĩa Mác-Lênin để duy trì quyền lực, không có giá trị gì với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc…

Nhiều trang mạng, điển hình như VOA, RFA, RFI, Chân dung quyền lực, Nhật ký yêu nước, Chim báo bão, Bùi Buôn Gió, Lê Trung Khoa, Hội những người cầm bút can đảm… đăng tải thông tin bịa đặt, suy diễn vô căn cứ về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng XIII. Chúng rêu rao: “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII chỉ còn là vở kịch”; “Nhân sự được sắp đặt trước, cho nên bầu cử ở Đại hội XIII chỉ là hình thức”; “Một cuộc đấu đá nội bộ quyết liệt để giành ghế”; “Đảng lo nhân sự, dân chỉ mong thay đổi”...

Tranh cổ động của Hà Huy Chương

Văn kiện và công tác nhân sự là hai vấn đề hệ trọng nhất, quyết định thành công của các kỳ Đại hội Đảng. Nếu như văn kiện là công trình tổng kết lý luận, thực tiễn, đúc rút bài học kinh nghiệm, vạch ra đường hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, thì công tác nhân sự chính là quá trình sàng lọc, lựa chọn ra đội ngũ tinh hoa, đại diện cho trí tuệ, ý chí, bản lĩnh của Đảng để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công mục tiêu con đường đã chọn. Do vậy, đây là hai trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng. Mặc dù âm mưu, thủ đoạn chống phá không mới nhưng ngày càng nguy hiểm vì được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ, truyền thông Internet và đặc biệt là mạng xã hội. Mức độ tác động vì thế vừa nhanh, vừa rộng, không hạn chế về không gian và thời gian, dễ gây ra sự nhiễu loạn thông tin, hoang mang, hoài nghi, dao động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không khó để nhận diện rõ sự thật rằng, những luận điệu phản động trên nhằm tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (cơ sở lý luận khoa học hình thành nguyên tắc, phương pháp xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng) đồng thời phá hoại công tác cán bộ của Đảng (khâu then chốt của mọi vấn đề then chốt, quyết định thành bại sự nghiệp cách mạng).

Từ xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong văn kiện Đại hội Đảng; bịa đặt “công tác nhân sự có vấn đề”, “thiếu khách quan, công tâm”; các thế lực thù địch sẽ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tiến tới thực hiện mục tiêu cơ bản trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta, hướng lái Việt Nam đi theo quỹ đạo của CNTB.

Thực tiễn chứng minh, Đảng ta ra đời ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối cứu nước. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 12 kỳ đại hội, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định những thắng lợi vĩ đại và những bước nhảy vọt lớn của dân tộc Việt Nam. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020): “Thực tiễn đó đã khẳng định chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử hơn 90 năm vinh quang đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021. Đây được coi là một kỳ Đại hội Đảng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới: Đến 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với tất cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tin hướng về Đại hội XIII của Đảng, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu phủ nhận ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Đại hội Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần để Đại hội XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Kao Dân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn