Không đăng ký nghĩa vụ quân sự, mức phạt sẽ tăng gấp gần 17 lần

HQ Online -

Theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định. Nếu vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tới 10 triệu đồng (gấp gần 17 lần so với hiện hành).

Ảnh minh họa

Cụ thể, hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự tùy theo tính chất, mức độ mà bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng:

1 - Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP.

2 - Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định.

3 - Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định.

 4 - Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định.

 5 - Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi tạm vắng theo quy định.

 Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

 - Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm (1);

 - Buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm (2);

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm (3), (4);

- Đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm tại điểm (5).

Như vậy, hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, gấp 16,7 lần so với quy định hiện hành (phạt tiền từ 200-600 nghìn đồng).

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.                                             

  Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn