Hơn 200 cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận nghe nói chuyện chuyên đề về biển, đảo

HQ Online -

Chiều 18-7, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên công an tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh buổi nói chuyện

Báo cáo viên Lữ đoàn đã trực tiếp thông tin, định hướng những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển.

Buổi nói chuyện đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Bình Thuận về tình hình biển, đảo của Việt Nam; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn và Công an tỉnh...

                                                                Tin, ảnh: Phong Võ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn