Hội thảo diễn đàn Khu vực ASEAN về thực thi các quy định an toàn hàng hải

HQ Online -

Từ 11 đến 12-7, tại Philippine đã diễn ra Hội thảo diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF Workshop) về chia sẻ thực tiễn tốt nhất về thực hiện các quy định, văn kiện an ninh, an toàn hàng hải. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ 27 quốc gia gồm các nước thành viên ASEAN, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh Châu Âu.

Toàn cảnh Hội thảo

Nội dung Hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất trong thực hiện Công ước về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs) và các thảo luận quốc tế về an toàn hàng hải; khái quát đánh giá việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa các nước về thực thi chính sách, pháp luật hàng hải trong bối cảnh tình hình thực tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; những khuyến nghị cụ thể về xây dựng năng lực, nâng cao thể chế hàng hải dựa trên các quy tắc cơ bản về tiêu chuẩn an ninh, an toàn hàng hải Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận của các quốc gia trong diễn đàn khu vực ASEAN về chia sẻ thực tiễn tốt trong thực hiện SOLAS, COLREGs, các hiệp định, công ước quốc tế về an toàn hàng hải, thực hiện các quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES), những hành động tốt trong đấu tranh chống cướp biển và cướp có vũ trang.


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Philippine và Ấn Độ là hai nước đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo lần này tạo cơ hội cho các nước thành viên diễn đàn ARF kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các văn kiện an toàn hàng hải, tăng cường hợp tác xây dựng và nâng cao hiệu quả thực thi các quy tắc, quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, xây dựng lòng tin trong lĩnh vực an toàn hàng hải.


Tin, ảnh: Võ Sỹ Hiển

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn