Hội nghị Quân chính Cục Kỹ thuật năm 2016

HQ Online -

Ngày 21-12, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân

Năm 2016, Cục Kỹ thuật Hải quân đã chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Cục Kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ và kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ của Quân chủng, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn trên biển… thực hiện tốt công tác tiếp nhận VKTBKT cho lực lượng tàu ngầm, không quân hải quân; các chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt 10%-20%; thực hiện hai đột phá công tác kỹ thuật gắn với thực hiện cuộc vận động 50 với nhiều nội dung mới, khó hơn năm 2015…

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể 

Năm 2017, Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục thực hiện tốt chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh Hải quân; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, nhất là nhiệm vụ SSCĐ; tập trung bảo đảm đầy đủ và kịp thời đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng, trọng tâm là các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, huấn luyện làm chủ VKTBKT mới. Xây dựng, củng cố, đảm bảo an toàn kho tàng, trạm, xưởng theo hướng chính quy, hiện đại; nâng cao chất lượng thực hiện 2 đột phá trong công tác kỹ thuật gắn với thực hiện cuộc vận động 50…đẩy nhanh tiến độ đưa Cục kỹ thuật Hải quân tiến lên chính quy, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà nhấn mạnh: Năm qua, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật Hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo tốt về số lượng, chất lượng và đồng bộ các loại tàu, xe, máy bay cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng. Việc thực hiện 2 đột phá của ngành kỹ thuật và Cuộc vận động 50 được thực hiện có nền nếp, Cục Kỹ thuật hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quân chủng giao. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng cũng chỉ rõ một số điểm tồn tại, cần khắc phục ngay trong năm 2017 để công tác tham mưu, bảo đảm của Cục Kỹ thuật được thực hiện sát, đúng, kịp thời, góp phần cùng các lực lượng trong Quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn