Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng Hải quân: Kiểm tra Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật và Đoàn 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân

HQ Online -

Ngày 26-9, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PBGDPL và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật Hải quân và Đoàn An Điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân.

Tại Nhà máy X48, đoàn kiểm tra đã nghe  báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phối hợp PBGDPL từ năm 2017 đến nay. Các thành viên trong đoàn đã đặt câu hỏi liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp Quân chủng về nội dung, hình thức thực hiện ngày pháp luật, tủ sách pháp luật, đội ngũ báo cáo viên của Nhà máy...

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều quán triệt nội dung kiểm tra tại Nhà máy X48

Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy, Ban giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các phòng, phân xưởng trong đơn vị đều xác định PBGDPL là một nội dung quan trọng của giáo dục chính trị, một nội dung cơ bản của huấn luyện bộ đội, là nội dung trực tiếp xây dựng cho bộ đội có ý thức tổ chức kỷ luật, là cơ sở định hướng và thực hiện mọi hành vi, hoạt động bảo đảm đúng pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Phần thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 tại Nhà máy X48 được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ; quân số tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm quy chế thi.

Qua kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều chỉ ra một số ưu điểm, hạn chế của Nhà máy trong quá trình thực hiện công tác phối hợp PBGDPL. Đồng chí trưởng đoàn cũng nhấn mạnh thời gian tới, Nhà máy X48 cần tập trung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy; bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ các cấp; kết hợp PBGDPL với tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đổi mới linh hoạt các hình thức PBGDPL...

 

Kiểm tra đăng ký sổ sách pháp luật tại Nhà máy X48

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra công tác PBGDPL và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 tại Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân.

Năm 2017 và 9 tháng năm 2018, Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng pháp luật của địa phương trên địa bàn đóng quân, với Viện Kiểm sát, Tòa án quân sự Quân chủng giáo dục tập trung 17 chuyên đề (năm 2017: 9 chuyên đề; năm 2018: 8 chuyên đề), đạt 100% theo kế hoạch đề ra.  Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Đoàn không có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý.

Quang cảnh thi tìm hiểu pháp luật tại Đoàn 22 Hạ Long

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra công tác quản lý các văn bản pháp luật của trên ban hành, nền nếp sinh hoạt của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Đoàn 22 Hạ Long; kiểm tra sổ học tập, ghi chép của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ...

30 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long đã tham gia phần thi tìm hiểu pháp luật năm 2018. Nội dung thi được đoàn kiểm tra lựa chọn trong bộ 200 câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm pháp luật, 50 tình huống pháp luật và nội dung PBGDPL năm 2017, 2018. Hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn