Học viện Hải quân nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho gần 100 cán bộ Tỉnh đoàn Khánh Hòa

HQ Online -

Ngày 13-4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Nha trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong quý I năm 2019 cho gần 100 cán bộ đoàn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền.

Quang cảnh buổi thông tin chuyên đề

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin về đặc điểm, tình hình biển, đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển bền vững từ biển, củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Báo cáo viên Học viện cũng đã thông tin một số sự kiện do Quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

                                                                                                Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn