Học viện Hải quân: Gần 2.000 bài dự thi tìm hiểu truyền thống “60 năm Cục Chính trị Hải quân anh hùng”

HQ Online -

Tính đến 23-11, Học viện Hải quân đã có gần 2.000 bài dự thi tìm hiểu truyền thống “60 năm Cục Chính trị Hải quân anh hùng”

Học viện Hải quân đã triển khai tốt nội dung cuộc thi, đánh giá chặt chẽ, gửi bài dự thi về Cục Chính trị Hải quân đúng thời gian; có 37/37 đầu mối trong Học viện tham gia thi.

Ban giám khảo chấm bài dự thi

Đối tượng tham gia thi gồm: Sĩ quan, giảng viên, QNCN, CNVQP, học viên, HSQ-BS. Học viện mở rộng đối tượng tham gia cho tất cả các đối tượng ngoài cán bộ chính trị theo quy định, số lượng người tham gia là 1.967 đồng chí với  1.967 bài thi.

16 bài thi có chất lượng, hình thức đẹp, có giá trị tuyên truyền giáo dục cao được Ban tổ chức và Ban giám khảo lựa chọn gửi về Cục Chính trị Hải quân tham gia dự thi; 15 bài lựa chọn đưa vào các tủ sách báo của Học viện làm tài liệu tham khảo.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Hải quân về truyền thống 60 năm Cục Chính trị Hải quân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân chủng, Học viện chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn