Hải quân Việt Nam-Singapore ký quy chế cứu nạn tàu ngầm

HQ Online -

Bên lề Hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương, lần thứ 15 (WPNS 15), Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã có cuộc gặpong phương với Chuẩn đô đốc Lai Chung Han, Tư lệnh Hải quân Singapore.

Hai tư lệnh đã trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác giữa hải quân hai nước, nhất là trong lĩnh vực cứu hộ tàu ngầm lâm nạn. Theo đó, Tư lệnh hải quân hai nước đã ký "Quy chế chung giữa Hải quân nhân dân VN và Hải quân Singapore về hoạt động cứu nạn tàu ngầm".

Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Singapore ký kết quy chế 

Hải quân nhân dân Việt Nam là thành viên chính thức của “gia đình” tàu ngầm trong khu vực. Việc đảm bảo an toàn cho tàu hoat động là mối quan tâm của Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.
Singapore là một trong những nước có công nghệ cứu nạn tàu ngầm tốt nhất trong khu vực. Với việc ký kết được quy chế này, tàu ngầm hải quân của Việt Nam có thêm sự hỗ trợ để hoạt động trên biển.
Trong thời gian tới Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận để ký kết quy chế tương tự với hải quân các nước khác trong khu vực.

                                                                                                                         Tin, ảnh: Trung Tấn-Vũ Hưởng
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn