Hải đoàn 129 tập huấn điều lệnh năm 2018

HQ Online -

Từ ngày 4 đến 7-6, tại Vũng Tàu, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tổ chức tập huấn điều lệnh năm 2018. Tham gia tập huấn có các đồng chí là thủ trưởng các phòng, ban; trợ lý các ngành thuộc khối cơ quan Hải đoàn...

 

Nội dung thực hành cho nữ sĩ quan 

Trên cơ sở nội dung tập huấn của Quân chủng năm 2018, Hải đoàn triển khai tập huấn nhằm củng cố, thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung về điều lệnh, tập trung vào phương pháp soạn thảo giáo án, thực hành huấn luyện một bài lý thuyết điều lệnh, nghiệp vụ công tác kiểm soát quân sự, đóng quân canh phòng; thống nhất nội dung chào báo cáo; một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong hướng dẫn thực hiện nghi lễ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng dẫn treo, hạ Quốc kỳ; đôn đốc, dẫn đổi gác, thực hành gác và một số nội dung về công tác kiểm tra xe quân sự và kiểm soát quân sự.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chính quy đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong toàn Hải đoàn.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn