Hải đoàn 128: Bàn giao trang thiết bị nhà văn hóa cho xã Đồng Lương

HQ Online -

Sáng 19/8, tại Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Hải đoàn 128 (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn), Hải đội 433 đã bàn giao trang thiết bị cho Nhà văn hóa xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Số thiết bị mà Hải đoàn hỗ trợ gồm: 11 chiếc bàn, 9 chiếc ghế chủ tọa, 1 bục tượng Bác Hồ, 1 bục phát biểu, tổng trị giá trị 80 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên, người lao động của Hải đoàn tự nguyện đóng góp.

Đại diện chính quyền xã Đồng Lương tiếp nhận bảng tượng trưng công trình

Ông Phạm Khánh Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết: Hiện tại xã có 1.198 hộ dân, đa số là người đồng bào. Đời sống sinh hoạt của nhân dân còn nhiều khó khăn. Sau khi tiếp nhận các trang bị do Hải đoàn 128 hỗ trợ, địa phương sẽ đưa vào phục vụ đúng mục đích; giúp sinh hoạt, học tập cộng đồng của nhân dân trong xã ngày một tốt hơn.

Đây hoạt động ý nghĩa của cán bộ, nhân viên, người lao động Hải đoàn 128 chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tin, ảnh: Công Hoan, Thế Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn