Giao lưu văn nghệ “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”

HQ Online -

Ngày 27-8, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Giao lưu văn nghệ với chủ đề: “Tuổi trẻ với biển, đảo Tổ quốc”. Tham dự giao lưu có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Học viện Hải quân; đại biểu Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và hơn 500 cán bộ, đoàn viên của 2 trường.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu

Các tiết mục văn nghệ được thể hiện trong đêm giao lưu ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, vẻ đẹp quê hương, đất nước, những tấm gương hi sinh vì Tổ quốc, truyền thống hào hùng của Quân đội, Quân chủng Hải quân…

Tại chương trình giao lưu, cán bộ đoàn, đoàn viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được nghe thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam; kết quả công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển Học viện Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Cán bộ, sinh viên 2 trường giao hữu thể thao

Trước đó, cán bộ, đoàn viên Học viện Hải quân và Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giao hữu thể thao…

                                    Tin, ảnh: Trần Văn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn