Giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 28/1, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, năm thứ 17. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, trang trọng

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, Đảng, Nhà nước các bộ, ban, ngành Trung ương...

Giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” ảnh 1

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, trang trọng, gồm 3 phần: Đảng ta đó hân hoan một niềm tin; Đảng quang vinh soi rọi hướng tương lai; Khát vọng Việt Nam.

Trong buổi giao lưu nghệ thuật, khán giả được xem các thước phim tài liệu quý tái hiện các giai đoạn đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đan xen các phóng sự thực tế về Đảng lãnh đạo toàn dân đạt nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, mang tính thẩm mỹ nghệ thuật cao, chuyển tải thông điệp có ý nghĩa nhân văn, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta anh hùng; khơi dậy niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giá trị nổi bật trong chương trình khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền, được lịch sử lựa chọn, được nhân dân tin tưởng, trao gửi trọng trách

Giá trị nổi bật trong chương trình khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền, được lịch sử lựa chọn, được nhân dân tin tưởng, trao gửi trọng trách và được chứng minh bằng thực tiễn hơn 9 thập kỷ Đảng lãnh đạo, dẫn dắt công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong không khí xuân mới, chương trình nghệ thuật góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; mở rộng quan hệ ngoại giao, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Nhân dân điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn