Giáo dục tốt để có nhận thức và hành vi đúng

HQVN -

Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 9738 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020” đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giảm thiểu vi phạm trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Hải quân.

Tàu 864, Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Vùng 3 vừa trở về sau đợt đi biển dài ngày phối thuộc đảm bảo luồng lạch cho các đơn vị Vùng 4. Sau khi hoàn tất việc bảo quản, kiểm sửa những chi tiết máy móc, trang bị, Trung úy Lê Duy Liêm, Bí thư Chi đoàn Tàu 864 tranh thủ tập hợp ĐVTN để sinh hoạt, phổ biến các chỉ thị, quy định mới trong đó có nội dung về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Buổi sinh hoạt diễn ra rất sôi nổi với những câu hỏi, giải đáp giữa các thành viên trong chi đoàn.

Trung úy Lê Duy Liêm cho biết: Mặc dù quân đội, Quân chủng đã có nhiều quy định rất cụ thể việc sử dụng rượu, bia đối với quân nhân nhưng thời điểm này thường diễn ra nhiều nội dung tổng kết năm, ngày lễ, tết nên chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở anh em để tránh vi phạm.

Trung tá Vũ Thành Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 161 chia sẻ: Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân của các vụ việc quân nhân vi phạm là do nhận thức về pháp luật, kỷ luật còn hạn chế. Vì thế, Đảng ủy Lữ đoàn đã có nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy; quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161 đã tổ chức mô hình điểm “Chi đoàn xung kích, tiêu biểu chấp hành pháp luật, kỷ luật” ở 1 chi đoàn đơn vị tàu. Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra toàn đoàn Đoàn cơ sở. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của mọi nhiệm vụ. Để mỗi ĐVTN chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội thì cần phải làm tốt công tác này.

 

Cán bộ Tiểu đoàn 353, Vùng 3 thường xuyên nắm bắt tư tưởng kết hợp với tuyên truyền pháp luật cho chiến sĩ trong ngày nghỉ, giờ nghỉ

Thời gian qua, các tổ chức đoàn trong Quân chủng thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Tổ chức hội thi, tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hóa… Nội dung tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gần gũi, giúp cán bộ, ĐVTN dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các đơn vị đã tổ chức giáo dục chính trị cho trên 180 nghìn lượt ĐVTN, kết quả 100% đạt yêu cầu (trên 86% khá, giỏi); hơn 3.200 buổi tuyên truyền, 420 buổi diễn đàn, tọa đàm, thu hút gần 18 nghìn lượt người tham gia.

Toàn Quân chủng thực hiện tốt Cuộc vận động “Thanh niên Hải quân với văn hóa giao thông”,  Ngày hội “Thanh niên Hải quân với văn hóa giao thông”. Năm qua, 100% tổ chức đoàn trong Quân chủng đã triển khai Hội thi “Thanh niên Hải quân với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”. Đây là hình thức tuyên truyền, giáo dục mang lại hiệu quả cao.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị còn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động; phổ biến, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho ĐVTN. Nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực như: “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”; “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, ‘Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “Tháng, tuần điều lệnh”;  “Lấy vụ việc vi phạm kỷ luật làm nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng tại chi đoàn”… Trong đó, Quân chủng có 2 mô hình đã được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen là: “Chi đoàn tàu mẫu mực, tiêu biểu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật” của Lữ đoàn 161 và mô hình “Thượng tôn pháp luật-Văn minh thanh niên Hải quân” của Tiểu đoàn 3, Học viện Hải quân.

 

Hội thi “Thanh niên Hải quân với pháp luật, kỷ luật và văn hoá giao thông” ở Lữ đoàn 147, Vùng 1

Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác Quần chúng Hải quân cho biết: Một trong những kết quả nổi bật qua 3 năm thực hiện đề án của Quân chủng là nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, kỷ luật của cán bộ, ĐVTN được nâng lên. Một số đơn vị nhiều năm liền không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm thông thường giảm đáng kể.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, Thượng úy Nguyễn Thái Sơn, Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Học viện Hải quân cho biết: Tôi cho rằng, tổ chức đoàn, cán bộ đoàn các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN. Không chỉ vậy, các hoạt động cần phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với trình độ nhận thức, tâm lý vùng miền, nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Các tổ chức đoàn cần coi trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; cần gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh:  Thanh Thủy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn