Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tọa đàm thanh niên về internet, mạng xã hội

HQ Online -

Tối 22-11, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Lê Văn Tặng, Phó Chính ủy Đoàn đã nêu rõ những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta trên không gian mạng đồng thời yêu cầu đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở trong việc cần đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; nhận rõ đối tượng đấu tranh trên không gian mạng.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Cán bộ, đoàn viên đơn vị đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ vị trí vai trò của Internet, mạng xã hội hiện nay; những tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Nhiều tham luận đã đi sâu làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng “Tự đề kháng, tự miễn dịch” cho thanh niên trước những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; công tác bồi dưỡng kỹ năng tham gia mạng xã hội, cách thức tổ chức cho thanh niên trong đơn vị tham gia viết bài, bình luận, chia sẻ thông tin tích cực.

Các ý kiến cũng đã đề cập những giải pháp phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.

Tin, ảnh: Xuân Toản

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn