Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

HQ Online -

Ngày 23 và 24-8, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức diễn tập Vòng tổng hợp chỉ huy, cơ quan có một phần thực binh. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch huấn luyện năm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của đơn vị.

Cơ động lực lượng trong diễn tập

Đoàn đã tổ chức xử lý các tình huống trong cơ động lực lượng ra khu sơ tán, thông qua các kế hoạch chiến đấu, kế hoạch phối hợp hiệp đồng của  cơ quan đơn vị và xử lý các tình huống.

Tổ chức mắc tăng võng tại thực địa

Phần diễn tập thực binh tiến hành xử lý các tình huống khảo sát, đo đạc mở luồng đảm bảo hàng hải chiến đấu; thực hành mắc tăng võng; băng bó cứu thương; đào và sử dụng bếp hoàng cầm; tiến hành hoạt động CTĐ,CTCT; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật…

Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo chỉ huy và chuẩn bị tốt về mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị nên cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

                                                                      Tin, ảnh:  Vũ Xuân Toản

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn