Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679 tọa đàm “Thanh niên với kỷ luật Quân đội trong thời kỳ mới”

HQ Online -

Từ 15 đến 19/9, tại Hải Phòng, các chi đoàn đội, trạm và Chi đoàn Phòng Tham mưu thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với kỷ luật Quân đội trong thời kỳ mới”.

Cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Phòng Tham mưu tham gia tọa đàm

Nội dung tọa đàm tập trung vào công tác quản lý bộ đội, duy trì kỷ luật, kỷ cương, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; công tác phối hợp giữa đơn vị với gia đình, địa phương trong quản lý, giáo dục bộ đội…

Thông qua tọa đàm nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Tin, ảnh: Nguyễn Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn