Diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ với bộ đội Công binh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc”

HQ Online -

Tối 25-3, tại Hải Phòng, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 884, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân phối hợp với Đoàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, tổ chức diễn đàn Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ với bộ đội Công binh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc”.

Quang cảnh buổi diễn đàn

Nội dung diễn đàn tập trung làm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quan điểm về “đối tượng”, “đối tác”... qua đó giúp đoàn viên thanh niên 2 đơn vị nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

          Tin, ảnh: Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn