Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Quân chủng

HQ Online -

Sáng 6-2, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học quân sự (KHQS) Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Quân chủng. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Hội đồng KHQS Quân chủng chủ trì. Cùng dự có các thành viên Hội đồng KHQS Quân chủng, Ban Chủ nhiệm đề tài và đại biểu khách mời.

Quang cảnh hội nghị

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Sổ, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Chủ nhiệm đề tài, Bộ Tham mưu Hải quân là đơn vị chủ trì thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, ủy viên Hội đồng và các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến phản biện. Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Sổ đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và làm rõ một số nội dung trong đề tài.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Sổ báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội đồng KHQS thảo luận và thống nhất đánh giá: Đề tài đạt xuất sắc, đã thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đã được phê duyệt; có đủ sản phẩm chính, sản phẩm trung gian theo quy định; có chất lượng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn trong toàn Quân chủng.

Hội đồng KHQS Quân chủng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội đồng; bổ sung hoàn thiện sản phẩm, báo cáo thủ trưởng Bộ Tư lệnh để công nhận kết quả đề tài; giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục mở các đề tài nhánh; biên soạn tài liệu huấn luyện, đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Tin, ảnh: Văn Học

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn