Đảng ủy Vùng 5 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

HQ Online -

Ngày 30 và 31-5, Đảng ủy Vùng 5 và các cấp ủy Đảng trực thuộc Vùng đã tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Tại hội nghị do Thường vụ Đảng ủy Vùng tổ chức, Đại tá Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng trực tiếp truyền đạt nội dung cho cán bộ chủ trì cấp tàu, đại đội và tương đương trở lên.

Đại tá Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng truyền đạt nội dung Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vùng đã nhấn mạnh ý nghĩa chính trị to lớn của Hội nghị Trung ương 7; thông báo những kết quả nổi bật về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nêu rõ 5 đột phá nhằm thực hiện công tác này như: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, công khai kết quả và so sánh chức danh tương đương; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương...

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vùng cũng thông báo về nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; nhấn mạnh những điểm mới trong cải cách tiền lương so với những lần trước đây, nhất là đối với lực lượng vũ trang...

Qua nội dung thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Vùng 5 Hải quân rất tin tưởng, phấn khởi về thành công của Hội nghị, mong muốn những chủ trương chính sách của Đảng sẽ nhanh chóng đưa vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Vũ Khương, Trần Kiên 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn